Het plan

Groot woningtekort Metropoolregio

Het nieuws staat er bol van; er is een tekort aan betaalbare woningen in Nederland, met alle gevolgen van dien. De woningmarkt is vastgelopen, de prijzen van woningen zijn fors gestegen en starters kunnen moeilijk een betaalbare woning vinden. Om de woningmarkt lucht te geven en de tekorten in te lopen heeft Nederland zichzelf de uitdaging gesteld om tot 2030, 100.000 woningen per jaar te bouwen en in totaal 900.000 nieuwe woningen aan de voorraad toe te voegen. Een gigantische opgave die alleen kans van slagen heeft bij een goede samenwerking tussen gemeente, provincie, ontwikkelaars en andere maatschappelijke betrokken partijen.

Oplossing: bouwen in de Purmer

De ontwikkelende marktpartijen VBM Ontwikkeling, AM en Eigen Haard hebben zich verenigd. Samen met andere gerenommeerde marktpartijen met grondbezit in de Purmer-Oost willen zij een aanzienlijk aantal woningen (5.000-10.000 flexibel naar gelang de vraag),  realiseren in de ontwikkeling ‘De Purmer-Oost’. Deze ontwikkeling bevindt zich ten oosten van Purmerend, tussen het Purmerbos en de Oosterweg. Het gebied ligt daarmee naast de beoogde ontwikkeling van de Oostflank in Purmerend. ‘De Purmer-Oost’ kan een variërend woonprogramma hebben, er kan snel worden gestart met bouwen en de ontwikkeling versterkt op een duurzame manier de natuur. Hiermee kan ‘De Purmer-Oost’  samen met de beoogde ontwikkeling van de Oostflank in Purmerend, voorzien in een aanzienlijk deel van de tot 2030 175.000 benodigde nieuwe woningen in de MRA.


Visie

Naar aanleiding van de strategische gebiedsvisie ‘De Purmer 2035’ laten wij graag zien dat er, naast aanknopingspunten uit de gebiedsvisie, ook andere toekomstbeelden geschetst kunnen worden. We proberen ons voor te stellen hoe de polder er over ongeveer 50 jaar uit zal komen te zien. Door middel van ontwerpend onderzoek komen we tot een innovatief concept dat het in zich heeft om een geschikte drager te zijn voor de gevraagde opgaves. In onderstaand document tonen we dit concept en de daarbij behorende ruimtelijke ingrepen en kansen voor het gebied.